Go Norsk Friluftsliv to main content

Om Friluftslivets år 2025

Friluftslivets år skapes av friluftslivorganisasjonene, og hele bredden av frivilligheten, friluftsrådene, sentrale og lokale myndigheter, skoler, næringsliv og enkeltpersoner.

Foto: Gosia Dvořáková
Foto: Gosia Dvořáková

Friluftsliv er Norges fremste fritidsaktivitet og har noe for alle, uavhengig av forutsetninger og forkunnskaper. Samtidig finnes mange barrierer som kan hindre både barn, unge og voksne fra å få gode opplevelser i naturen. I 2025 år er målet at alle skal finne sin friluftsglede.

Friluftslivets år markeres hvert tiende år og er forankret i Stortingsmelding om friluftsliv (2016). Det er Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for de 19 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, som er prosjekteier og har prosjektledelsen for året. Dette skjer i samarbeid med blant annet Klima- og miljødepartementet og øvrige relevante departementer og direktorater. Friluftslivets år arrangeres hvert tiende år.

Friluftslivets år 2025 ønsker å inspirere deg til å oppdage og bli glad i din nærnatur, prøve nye friluftslivaktiviteter og invitere andre med ut. Hovedmålet med året er å skape begeistring for et naturvennlig friluftsliv, og å senke terskelen for å delta.

Organisasjoner og lokale lag som tilbyr aktiviteter skal løftes frem, og det skal være enkelt å finne dem. Slik kan du bli en del av et miljø, og bli trygg på å være ute i naturen. Da blir det også enklere å utforske naturen på egen hånd når du ønsker det.

Markeringen er en mulighet til å etablere gode og varige samarbeid som styrker friluftslivet. Nå mobiliserer vi alle gode krefter i planleggingen. Følg med i vårt nyhetsbrev og på vår nettside for oppdateringer. Tenk gjerne på hvordan Friluftslivets år kan forsterke hva du jobber for, og ta kontakt med lokale lag, kommune og andre for å planlegge.  

Målsetninger og rammer for Friluftslivets år

Visjon: Alle skal finne sin friluftsglede
Oppdrag: Å øke oppmerksomhet om friluftsliv og å øke deltakelsen i friluftslivet i alle deler av befolkningen – med varig effekt.
Hovedmål: I Friluftslivets år skal vi skape begeistring for et naturvennlig friluftsliv, og senke terskelen for å delta.
Delmål:

  • synliggjøre friluftslivets mangfold og verdi for den enkelte og for samfunnet
  • invitere inn til det fellesskapet friluftslivet er, og inspirere flere til å prøve nye aktiviteter og dele sine erfaringer
  • dele kunnskap om grunnleggende friluftslivferdigheter og allemannsretten
  • mobilisere og samarbeide slik at nasjonale kampanjer og lokal aktivitet henger sammen

Hovedmålgrupper:
1) Barn og unge
2) De som har lyst å være mer aktive i naturen
3) De som ikke kjenner friluftslivet

Temaer

1. Friluftsliv for alle: Sammen skal vi tilrettelegge for at alle, uavhengig av fysiske evner, økonomisk situasjon og bakgrunn, kan glede seg over naturen og alt den har å tilby.

2. Friluftsliv i nærmiljøet: Du trenger ikke reise langt for å oppleve naturen. Vi skal inspirere deg til å utforske og ta vare på din nærnatur, og oppdage muligheter for friluftsliv der.

3. Naturvennlig friluftsliv: Vi skal nyte naturen gjennom sporløs ferdsel, bevare naturområder for fremtidige generasjoner og ivareta mangfoldet som lever der.

4. Friluftsliv og folkehelse: Tid ute i naturen er bra for vår fysiske og psykiske helse.

5. Frivillighet i friluftslivet: Friluftslivssamfunnet er bygget på frivillig arbeid. Vi skal løfte frem verdien av dette, og synliggjøre hvordan du også kan være med.

Hva kan du gjøre nå?

Har du en rolle der du kan samle, eller nå mennesker som jobber med friluftsliv, folkehelse, frivillighet og inkludering? Lag gjerne møteplasser der dere finner felles mål, og ser på hvordan dere kan forsterke hva dere jobber for gjennom den økte oppmerksomheten friluftsliv får i 2025.

Tenk på hvordan vi kan skape miljøer innen friluftslivet der alle føler seg hjemme, verdsatt og forstått. For å senke terskelen for å delta, og få flere med inn i det fellesskapet friluftslivet er, finner du tips, hjelpemidler og verktøy på temasiden Inkludering.

  • I 2025 er det Friluftslivets år.
  • Skapes av friluftslivorganisasjonene, og hele bredden av frivilligheten, friluftsrådene, sentrale og lokale myndigheter, skoler, næringsliv og enkeltpersoner
  • Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for de 19 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, er prosjekteier og har prosjektledelsen for året
  • Skjer i samarbeid med blant annet Klima- og miljødepartementet og øvrige relevante departementer og direktorater
  • Består av både lokale aktiviteter i hele Norge og nasjonale tiltak
  • Arrangeres hvert tiende år og markeringen er forankret i Stortingsmelding om friluftsliv (2016)