Go Norsk Friluftsliv to main content

Tilskuddsordninger – Friluftslivets år 2025

Oversikt over tilskuddsordninger som er aktuelle for å skape aktivitet i Friluftslivets år 2025.

Foto: Joe Urrutia
Foto: Joe Urrutia

Tilskuddsordningene fra Gjensidigestiftelsen og Miljødirektoratet som nevnes under er for nasjonale organisasjoner. Nasjonale organisasjoner søker på vegne av sine lokale lag. Kommuner, lokale lag og andre aktører oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Miljødirektoratets ekstraordinære aktivitetsmidler for Friluftslivets år

  • Tilsagnsramme 2024: 25 millioner kr
  • Regelverk og kriterier er utarbeidet sammen med Norsk Friluftsliv
  • Midlene fordeles gjennom landsdekkende og nasjonal koordinering
  • Søknadsfrist var 5. juni 2024
  • Svar på søknader kommer i september 2024
  • Elektronisk søking gjennom Miljødirektoratet
  • Ordinære tilskudd i 2025 ses i sammenheng med gitte tilsagn

Hvem kan søke: Friluftsrådenes landsforbund, sentralleddet i Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner og sentralleddet i andre landsdekkende, frivillige medlemsorganisasjoner som arbeider med å stimulere befolkninga til deltagelse i friluftsliv.

Miljødirektoratets tilskuddsordning for Friluftslivets år

Gjensidigestiftelsen: Naturglede

Gjensidigestiftelsen har lansert en kjempesatsing under navnet Naturglede. Denne utlysningen er en del av den nasjonale dugnaden «Friluftslivet år», og er et supplement til blant annet, Miljødirektoratets tilskuddsordning i samme tidsrom.

Satsingen har en totalramme på 200 millioner kroner. Aktivitetsdelen har en ramme på 50 millioner kr. Hovedmålet er å fremme økt og bærekraftig bruk av natur som arena for aktivitet, mestring, sosiale felleskap og naturopplevelser. Satsingen er delt i tre temaområder: Aktiv i naturen, god og trygg tilgang til naturen og naturen som læringsarena.

Søknadsfrist var 5. juni 2024.

Hvem kan søke: Frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå som tilbyr lett tilgjengelige aktiviteter til alle kan få støtte. Det vil gjelde både styrking av eksisterende tilbud og etablering av nye tilbud. Det er også et mål at flere engasjerer seg som frivillige.

Gjensidigestiftelsen – Naturglede

Sparebankstiftelsen DNB

Innenfor natur og friluftsliv er dette stikkord for hva de støtter:

Øke interessen for friluftsliv
– Naturopplevelser
– Inkluderende friluftsliv
– Nærfriluftsliv

Fremme naturkunnskap
– Formidlingsarenaer
– Naturfag, talent – og fagutvikling

Styrke naturvern og klimavett
– Folkeopplysning og mobilisering
– Naturmangfold

Søknader på opp til 50.000 kr vurderes løpende.

Søknadsfristene for tiltak på Østlandet for barn og unge er: 1. april, 1. september og 1. desember.

Hvem kan søke: Tiltak av nasjonal betydning over hele landet, og lokale tiltak i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt i Ringsaker kommune.

Sparebankstiftelsen.no

Andre sparebankstiftelser

Pr 2022 er det 40 sparebankstiftelser i Norge i følge Wikipedia. Under er noen av dem.

Sparebankstiftelsen SR-bank
Hvem kan søke: Tiltak i Rogaland, Agder og tidligere Hordaland
Vårens søknadsrunde er fra 19. februar til 19. mars med prioriterte formål idrett, oppvekstmiljø og FOR ALLE!
Høstens søknadsrunde er fra 19. august til 19. september med prioriterte formål friluftsliv, kompetanse, kultur og FOR ALLE!
Sparebankstiftelsen SR-bank

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Sørøst-Norge
Hvem kan søke: Tiltak i kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark
Sparebank 1 stiftelsene i Sør-Norge

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge
Hvem kan søke: Allmennyttige formål innenfor Sparebank 1 Nord-Norges markedsområde.
Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest
Hvem kan søke: «fortrinnsvis distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Vest»
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen SMN
Hvem kan søke: Søker må være lokalisert i Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal til og med Ålesund med omegn) og aktiviteten/prosjektet må gjennomføres der
Sparebankstiftelsen SMN


Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd.  Tilskuddsportalen består av to portaler: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner.
Du kan se kommuner som abonnerer på portalen markert som grønt i et kart eller sjekke dette ved å søke opp kommunenavnet.

Prøv tilskuddsportalen